També, en color i en català, per a la Directa:

Tira còmica sobre l'oferta laboral de les fonts dels parcs.