He arreplegat tots els exercicis dels diferents cursos de COMPETIC en un sol PDF i li he donat llicència Creative Commons. El podeu descarregar fent clic sobre la imatge.

La informàtica, segons la definició del Institut d’Estudis Catalans, és la branca de la ciència i de la tècnica que tracta de la concepció i de la utilització dels sistemes de transmissió i processament automàtics de la informació. Aquests sistemes de transmissió i processament automàtics d’informació són, per entendre’ns, els ordinadors, però també els telèfons mòbils, els microcontroladors, els televisors, les ràdios, els comandaments a distància i, de fet, qualsevol aparell electrònic. 

Per altra banda, COMPETIC ve de “COMPEtències TIC”, i TIC i ve de “Tecnologies de la Informació i la Comunicació”. Dir COMPETIC és una manera críptica de referir-se al que se sol entendre com a informàtica a nivell d’usuari: adquirir competències TIC és conèixer què podem fer amb els ordinadors i aprendre a utilitzar-los per solucionar problemes i per enriquir el nostre dia a dia, però sense endinsar-nos en els misteris del seu funcionament intern, que ja seria tema d’enginyers i informàtics.

L’objectiu declarat dels cursos de COMPETIC és doncs l’adquisició de la competència digital descrita oficialment com “la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de l’informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual”. En català col·loquial, aprenem a fer anar l’ordinador per, entre altres coses, organitzar documents, navegar per internet, cercar informació, escriure textos, fer càlculs,  enviar i rebre correus electrònics, participar en fòrums i xarxes socials, veure, editar i compartir imatges, sons i vídeos, fer presentacions, pressupostos, gràfiques… 

Tot això es pot fer de moltes maneres diferents i escollir una o altra depèn en gran part dels gustos personals. Nosaltres intentarem fer servir programes gratuïts (excepte el sistema operatiu, que farem servir el Windows perquè és el que solem trobar per defecte instal·lat en la immensa majoria d’ordinadors), prioritzant la facilitat d’ús en els nivells més inicials i prioritzant que el programari sigui de llicència lliure en els nivells més avançats, però, sigui quin sigui el programa utilitzat en cada moment, gairebé tot el que aprendrem podrà fer-se de manera semblant amb altres programes de propòsit equivalent.

Aquest dossier es divideix en dues parts, en la primera hi ha enllaçats un centenar de vídeos i la segona recopila un munt d’activitats guiades pas a pas. Tant una part com l’altra van nèixer com a complement de les classes presencials de COMPETIC en un centre de formació d’adults, però també poden resultar útils a qui vulgui aprendre aquestes coses pel seu compte, per presentar-se als exàmens del certificat ACTIC o simplement per treure-li més suc a l’ordinador. 

Sovint el que volem és aprendre coses concretes per solucionar problemes concrets però val la pena considerar que cada habilitat nova obre la porta a unes quantes més, que cada programa que aprenem a utilitzar ens facilita l’aprenentatge del següent, i que la majoria de programes actuals ja es distribueixen sense manual d’instruccions perquè intenten ser intuïtius i es basen en interfícies d’estructures semblants, de manera que adquirir destresa en un programa concret sovint implica estar també adquirint destreses generals que ens poden arribar a resultar útils en fer aservir altres programes que potser encara no coneixem. 

Per altra banda, ni els vídeos ni les activitats guiades pas a pas pretenen reemplaçar el plaer de l’aprenentatge guiat per la propia curiositat ni el passar-se tardes descobrint noves utilitats, explorant botons, opcions i menús, però, si tot va bé, sí que ens ajudaran a adquirir de forma ràpida i senzilla un grapat d’habilitats i destreses i ens donaran la confiança i els fonaments per aprendre a aprendre el que faci falta, ajudaran a agafar embranzida com les rodetes laterals que es posen de vegades a les bicicletes. 

Els cursos de COMPETIC estan organitzats en quatre nivells (COMPETIC inicial, 1, 2 i 3) pero les separacions entre nivells d’aprenentatge solen ser arbitràries i poroses i en aquest dossier està tot junt. El meu consell seria no intentar-lo seguir per ordre i no imprimir-lo sencer, no només per tenir en consideració el medi ambient i la sostenibilitat sinó també perquè en paper no funcionaran els enllaços als vídeos. Millor consultar-lo com a PDF, fer clic a la part que interessi de l’índex i, en cas de preferir treballar algunes parts amb paper, imprimir només les pàgines concretes que es necessitin. 

Per altra banda, cal admetre que tot això ha estat realitzat en hores lliures, artesanalment i amb una mica de presa i que no ha estat sotmès a cap revisió editorial. No sorprengui trobar-hi errades i detalls a millorar i a ampliar. Aquesta és la versió 2022 i és més complerta i conté menys pifies que les versions anteriors però pot ser que encara siguin millors versions posteriors que segurament també podran trobar-se online amb llicència Creative Commons.

Finalment, comentar que, com que les possibilitats de cada programa són immenses, molts d’ells poden resultar una mica intimidants per als usuaris que els fan servir per primer cop, però en el món de les competències TIC, com en tants d’altres, hi ha una corba d’aprenentatge que fa que els primers passos en un programa siguin també els més divertits i els que marquen més diferència de qualitat de vida entre l’abans i el després, i val la pena gaudir-los.