«El consol és pensar que potser la terra cremada farà d’adob a les llavors.»
(Cinta Arasa, Arran de l’Ebre)