“Un país viu és un país amb una societat civil que empeny i que no es resigna.” (Muriel Casals)

Share Button